Soal PAS/UAS SKI Kelas 8 SMP/MTS Semester 1 Tahun 2021

Soal UAS SKI Kelas 8 Semester 1 Tahun 2021
Soal PAS/UAS SKI Kelas 8 SMP/MTS Semester 1 Tahun 2021
Download Soal PAS/UAS SKI Kelas 8 SMP/MTS Semester 1 (Ganjil/Gasal) beserta kunci jawaban Kurikulum 2013 (K13) revisi 2018 Tahun Ajaran 2021/2022.
PAS (Penilaian Akhir Semester) atau juga sebelumnya dikenal dengan sebutan UAS (Ulangan Akhir Semester) merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan pada akhir semester berdasarkan kalender pendidikan Indonesia. 
Merujuk pada kalender pendidikan nasional tahun ajaran 2021/2022, Kegiatan UAS/PAS Semester 1 akan dilaksanakan pada awal bulan Desember tahun ini. 
Namun meskipun demikian, kegiatan ini dapat disesuaikan dengan program/kebijakan sekolah yang bersangkutan atau dinas pendidikan setempat dalam menentukan kapan Kegiatan UAS/PAS Semester 1 tahun 2021 dilaksanakan.
Dilaksanakannya UAS/PAS ini bertujuan untuk menguji kemampuan peserta didik/siswa yang sebelumnya telah mendapatkan pembelajaran selama semester 1 berlangsung.
Siswa yang nantinya memperoleh nilai PAS/UAS sesuai standar KKM/KBM yang sudah disepakati oleh waka kurikulum dan juga dewan guru maka dapat dipastikan bahwa siswa tersebut sudah memahami materi yang disampaikan oleh Bapak/Ibu Guru. Akan tetapi, jika siswa mendapatkan nilai kurang dari KKM guru, peserta didik dapat melakukan perbaikan soal dan melaksanakan program remedial.
Soal UAS/PAS SKI Kelas 8 SMP/MTS Semester 1 Kurikulum 2013 Tahun 2021 yang akan Andronezia bagikan ini telah disesuaikan dengan panduan penulisan soal-soal PAS/UAS SMP/MTS dengan HOTS. 
Yang tentunya supaya mengikuti Surat Edaran Pemerintah yang beberapa waktu lalu di publikasikan oleh Kemendikbud yang berbunyi bahwa soal-soal UAS/PAS SMP/MTS ataupun soal-soal ulangan yang lain pada Kurikulum 2013 harus memenuhi ketentuan standar soal terbaru dan harus sudah terintegrasi dengan pembelajaran HOTS (Higher Order Thinking Skills).
Selain itu, Soal PAS/UAS SKI Kelas 8 SMP/MTS Semester 1 Kurikulum 2013 ini juga dibuat dari perkiraan soal-soal latihan UAS/PAS Kurikulum 2013 dan juga bersumber dari kisi-kisi soal Kurikulum 2013.
Soal PAS Kelas 8 SMP/MTS Semester 1 SKI yang Andronezia bagikan ini memiliki total 45 soal, dengan rincian 40 soal Pilihan Ganda dan 5 soal Essay. Sebagai contoh, berikut contoh Soalnya:
I. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat pada pilihan A, B, C dan D di bawah ini!

1. Kota Baghdad, adalah kota kuno yang dibangun sangat megah menjadi ibu kota Dinasti Abbasiyah, terletak diantara dua sungai, yaitu …..
 • A. Sungai Tigris dan Nil
 • B. Sungai Amu Dariyah dan Tigris
 • C. Sungai Eufrat dan Nil
 • D. Sungain Tigris dan Eufrat
2. Kapasitas Sultan Baybar Al-Bunduq dari lebih sekadar pemimpin militer. Ia juga berhasil dalam banyak hal, diantaranya ….
 • A. membangun kembali Qal’atul Jabal, memperkuat benteng Suri’ah, menggali sejumlah kanal, memperbaiki pelabuhan, serta menghubungkan Kairo dengan Damaskus dengan layanan burung pos.
 • B. membangun kembali angkatan laut, memperkuat benteng Suri’ah, menggali sejumlah kanal, memperbaiki pelabuhan, serta menghubungkan Kairo dengan Damaskus dengan layanan burung pos.
 • C. membangun kembali angkatan laut, memperkuat benteng Suri’ah, menggali sejumlah kanal, memperbaiki pelabuhan, serta mendirikan madrasah Shalahiyah
 • D. membangun kembali angkatan laut, memperkuat benteng Suri’ah, menggali sejumlah kanal, memperbaiki pelabuhan, serta mengganti madzhab di Mesir
3. Pondasi kekuasaan Daulah Mamluk diletakkan oleh penguasa pertamanya Sultanah Shajarah ad-Durr, ia pernah memerintahkan agar namanya disebut-sebut dalam khutbah Jum’at. Penguasa Sulthanah Shajarah ad-Durr membuat …
 • A. keping mata uang yang menyandang namanya
 • B. tugu penguasa dengan simbol dirinya
 • C. buku sejarah pemerintahannya
 • D. benteng pertahanan
4. Daulah Mamluk terbagi menjadi dua, yaitu …
 • A. Mamluk Bahri dan Mamluk Khair
 • B. Mamluk Shalih dan Mamluk Burji
 • C. Mamluk Shalih dan Mamluk Khair
 • D. Mamluk Bahri dan Mamluk Burji
5. Bentuk pemerintahan oligarki adalah suatu bentuk pemerintahan yang menerapkan kepemimpinan berdasarkan ….
 • A. garis keturunan
 • B. kekuatan dan pengaruh
 • C. uang dan ketenaran
 • D. kebutuhan dan kesinambungan
6. Sistem oligarki lebih mementingkan kecakapan, kecerdasan, dan keahlian dalam peperangan. Sultan yang lemah bisa saja disingkirkan atau diturunkan dari kursi jabatannya oleh seorang tentara yang lebih kuat dan memiliki pengaruh besar di tengah-tengah masyarakat. kelebihan lain dari sistem oligarki yang lain adalah …
 • A. tidak adanya istilah senioritas yang berhak atas juniornya untuk menduduki jabatan Sultan
 • B. rakyat tidak bingung memilih Sultan karena yang kuat akan menjadi penguasa
 • C. tidak adanya pemilihan sultan
 • D. yang lebih senior akan memimpin
7. Sultan Al-Zahir Ruknuddin Baybar Al-Bunduq menjadi Sultan Daulah Mamluk yang agung, penguasa, dan pendiri sejati kekuasaan Daulah Mamluk. Kemenangan pertamanya ia peroleh dalam peperangan melawan Mongol di medan perang Ain Jalut, tetapi puncak ketenarannya didapatkan berkat perjuangannya yang tanpa henti melawan tentara salib. sebagai siswa, keteladanan yang dapat diambil dari perjuangannya melawan tentara Salib adalah …
 • A. tidak melanggar aturan dan taat beribadah
 • B. semnagat belajar dan pantang menyerah
 • C. tidak sombong dan rajin
 • D. hemat dan tidak pelit
8. Nama ilmuwan tersohor dalam bidang ilmu keagamaan pada masa Daykah Mamluk diantaranya …
 • A. Ibn Khalikan, Ibn Taghribardi, dan Ibn Khaldun
 • B. Nasir al-Din Al Tusidan Abu Hasan Ali Al-Nafis
 • C. Ibn Taimiyah, Al Sayuthi, dan Ibn Hajar Al-Asqalani
 • D. Ibn Khalikan, Ibnu Taghribardi, dan Ibn Taimiyah
9. Siapakah khalifah Abasiyah yang paling warak dan terkenal?
 • A. Abu Abbas as-Saffah
 • B. Abu Jaafar al-Mansur
 • C. Harun ar-Rasyid
 • D. al-Makmun
10. Menjadi khalifah kedua kerajaan bani Abasiyah
menjadi Baghdad sebagai ibu kota dan membangunkannya
11. Pernyataan diatas merujuk kepada khalifah …..
 • A. Abu Abbas Abdullah al saffah
 • B. Harun Al rasyid
 • C. Abu Jaafar al mansur
 • D. Al Makmun
12. Antara berikut yang manakah BUKAN faktor utama perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Abbasiyah?
 • A. usaha dan galakan khalifah
 • B. pembukaan wilayah-wilayah baru
 • C. Hubungan diplomatik dengan negara luar
 • D. Aktiviti penterjemahan pelbagai bidang ilmu
13. Siapakah Khalifah Kerajaan Abbasiyah yang telah membina balai cerap untuk ahli astronomi melakukan penyelidikan dan pencerapan?
 • A. Abu al Abbas al Saffah
 • B. Al Makmun
 • C. Abu Jaafar al maksum
 • D. Harun al Rasyid
14. Maksud al Ghanimah ialah …..
 • A. harta yg diperolehi drpd orang kafir melalui peperangan
 • B. harta rampasan org kafir bukan melalui peperangan
 • C. cukai keatas kafir zimmi yang mendiami negara islam
 • D. cukai tanah daripada orang kafir
15. Ada empat ulama yang memiliki otoritas menentukan hukum fiqih, salah satu ulama tersebut merupakan pelopor ilmu fiqih dan mengalami hidup masa tabiin. Ulama fiqih tersebut adalah ….
 • A. Imam Abu Hanafi
 • B. Imam Maliki
 • C. Imam Syafii
 • D. Imam Ibnu Hambali

Soal dan Kunci Jawaban PAS/UAS SKI Kelas 8 SMP/MTS Semester 1 Tahun Pelajaran 2021/2022

Bagi Bapak/Ibu Guru yang berminat mengunduh Soal & Kunci Jawaban UAS/PAS SKI Kelas 8 SMP/MTS Tahun Ajaran 2021/2022 berformat File Microsoft word, Silahkan klik link Download Soal & Kunci Jawaban SKI Kelas 8 SMP/MTS dibawah ini:
Soal PAS/UAS SKI Kelas 8 SMP/MTS Semester 1
Versi Terbaru
Catatan: Admin telah mensetting pengaturan File Soal UAS SKI Kelas 8 Semester 1 ini ke mode Editor, Supaya Anda dapat langsung mengelola, menambahkan, mengedit materi Soalnya secara online di Google Document jika ingin mengubahnya terlebih dulu sebelum mengunduhnya. Namun Jika tidak, silahkan langsung saja download soalnya.

Akhir Kata

Demikianlah postingan seputar Soal PAS/UAS SKI Kelas 8 SMP/MTS beserta kunci Jawabannya Semester 1 (Ganjil/Gasal) Kurikulum 2013 (K13) revisi 2018 Tahun Ajaran 2021/2022 yang dapat Andronezia Bagikan. Semoga bermanfaat.!!

Related posts