Soal PTS/UTS PAI Kelas 11 Semester 1 tahun 2021

Soal UTS PAI Kelas 11 Semester 1
Soal PTS/UTS PAI Kelas 11 Semester 1
Download Contoh Soal UTS PAI Kelas 11 SMA/MA & Soal PTS PAI Kelas 11 SMA/MA beserta kunci jawaban Semester 1 (Ganjil/Gasal) Kurikulum 2013 (K13) Tahun Pelajaran 2021/2022. 
PTS (Penilaian Tengah Semester) atau yang dulu disebut sebagai UTS (Ujian Tengah Semester) merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan setelah berjalannya kegiatan belajar mengajar berjalan selama 8 atau 9 Minggu. 
Ujian tengah semester juga menjadi kesempatan untuk para peserta didik dalam mengasah kemampuan mereka sebelum menghadapi ujian akhir semester 1. 
Merujuk pada kalender pendidikan nasional tahun ajaran 2021/2022, UTS/PTS Semester 1 akan dilaksanakan pada bulan September tahun ini. Namun meskipun demikian, kegiatan ini dapat disesuaikan dengan program/kebijakan sekolah yang bersangkutan atau dinas pendidikan setempat.
Dilaksanakannya UTS/PTS SMA ini bertujuan untuk menguji kemampuan peserta didik/siswa yang sebelumnya telah mendapatkan pembelajaran di awal semester 1. Masing-masing sekolah SMA biasanya mempunyai komposisi penilaian nilai UTS yang berbeda. 
Pelajar yang nantinya mendapatkan nilai UTS/PTS sesuai standar KKM/KBM yang sudah disepakati oleh waka kurikulum dan juga dewan guru maka dapat dipastikan bahwa Pelajar tersebut sudah memahami materi yang disampaikan oleh Bapak/Ibu Guru. 
Akan tetapi, jika siswa mendapatkan nilai kurang dari KKM guru, peserta didik dapat melakukan perbaikan soal dan melaksanakan program remedial. Akan tetapi di beberapa sekolah program Remedial ini ditiadakan karena waktunya yang dianggap mepet dengan Ujian Akhir Semester (UAS). 
Sehingga daripada melaksanakan program remedial, biasanya sekolah akan lebih mengutamakan para Siswanya untuk segera bersiap menghadapi UAS. 
Soal UTS Kelas 11 SMA/MA Semester 1 Kurikulum 2013 Tahun 2021 yang akan Andronezia bagikan ini telah disesuaikan dengan panduan penulisan soal-soal UTS/PTS SMA/MA dengan HOTS. 
Yang tentunya supaya mengikuti Surat Edaran Pemerintah yang di publikasikan oleh Kemendikbud yang berbunyi bahwa soal UTS SMA/MA ataupun soal-soal ulangan yang lain pada Kurikulum 2013 harus memenuhi ketentuan standar soal terbaru dan harus sudah terintegrasi dengan pembelajaran HOTS (Higher Order Thinking Skills). 
Tak hanya itu, Soal PTS/UTS PAI Kelas 11 SMA/MA Semester 1 ini juga dibuat dari perkiraan soal-soal latihan UTS/PTS Kurikulum 2013 dan juga bersumber dari kisi-kisi soal K13. 
Soal Soal UTS PAI Kelas 11 ini terbagi kedalam dua bagian. Yang pertama yaitu pilihan ganda. Dimana pada tiap-tiap soal UTS PAI Kelas 11 ini terdapat 3 opsi jawaban a, b, c, dan d yang dapat dipilih oleh peserta didik dan yang kedua adalah soal essay. 
Supaya lebih memudahkan Anda, Andronezia juga telah melengkapi Soal UTS/PTS PAI Kelas 11 Semester 1 Kurikulum 2013 ini dengan kunci jawaban dalam format docx (MS Word). 
Bagi Anda yang ingin melihat preview dari Soal PTS PAI Kelas 11 Semester 1 terlebih dahulu silahkan klik halaman ke 2. Atau kalau ingin langsung men download Soal UTS PAI Kelas 11 Semester 1 dan kunci jawaban dapat mengunduhnya pada halaman ke 3 postingan ini. 
Silahkan klik tombol halaman ke 2 untuk melihat Preview Contoh Soalnya…

Soal dan Jawaban PTS/UTS PAI Kelas 11 SMA/MA Semester 1 Tahun Pelajaran 2021/2022 

Soal UTS PAI Kelas 11 (Pilihan Ganda)

I Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat pada huruf A, B, C, D dan E di bawah ini!

1. Hukum Ta’ziyah adalah sunnah, tetapi bisa menjadi wajib, apabila…
 • A. Jenazah adalah kerabat
 • B. Jenazah sudah dimakamkan
 • C. Tidak ada yang mengurus jenazah
 • D. Punya hutang kepada Jenazah
 • E. Jenazahnya terkena virus corona
2. Yang tidak termasuk adab dalam berziarah kubur adalah…
 • A.  Didasari niat ikhlas karena Allah Swt
 • B.  Mengucapkan salam kepada penghuni kubur
 • C.  Membawa air untuk diisikan do’a agar usaha lancar
 • D.  Tidak boleh menginjak atau duduk di atas makam
 • E.  Tidak boleh meminta tolong kepada penghuni kubur
3. Perhatikan hadits berikut ini!
عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ. قَالَ أَسْرِ عُوْابِالْجَنَأزَةِ (رواه البخاري ومسلم)
Hadits berikut adalah anjuran untuk …
 • A. Memandikan jenazah
 • B. Menguburkan jenazah
 • C. mensolatkan jenazah
 • D. Menyegerakan menguburkan jenazah
 • E. Menyegegakan membayar hutang jenazah
4. Perhatikan ayat berikut ini!
بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ
Bacaan berikut adalah bacaan sunnah ketika…
 • A. Memandikan jenazah
 • B. Menguburkan jenazah
 • C. Mengkafani jenazah
 • D. Mensolatkan jenazah
 • E. Berziarah kubur
5. Perhatikan ayat berikut ini!
كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ
Ayat di atas menjelaskan tentang setiap yang bernyawa akan merasakan mati. ayat tersebut terdapat dalam…
 •  A. Q.S. Al baqarah: 185
 • B. Q.S. Ali Imran: 185
 • C. Q.S. At Taubah: 185
 • D. Q.S. An Nisa: 185
 • E. Q.S. Al Araf: 185
6.  Perhatikan ayat berikut ini!
 
 Bacaan do’a di atas diucapkan dalam shalat jenazah setelah takbir …
 • A. Pertama 
 • B. Kedua 
 • C. Ketiga
 • D. Kempat
 • E. Terakhir
7. Di dalam ajaran Islam, orang yang mati syahid tidak dimandikan dan dikafani, melainkan langsung dishalati dan dikuburkan, namun sesuai ajaran Islam mati syahid itu ada beberapa bentuk, dan tidak semua mati sayahid yang dimaksud diperlakukan seperti hal di atas. Berikut ini mati syahid yang diperlakukan seperti hal tersebut adalah….
 • A. Mati dalam membela agama Islam
 • B. Mati karena terkena wabah covid-19
 • C. Mati karena tertimpa reruntuhan
 • D. Mati karena tenggelam
 • E. Mati karena melahirkan
8. Sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pengurusan jenazah bagi korban COVID-19, maka apabila tenaga medis yang terpercaya mengatakan “apabila mayat dimandikan maka akan membahayakan atau bisa menularkan kepada orang disekitarnya”. Apa bila terjadi kondisi darurat seperti hal tersebut maka simayat….
 • A. Langusung di kafani
 • B. Langsung di shalati
 • C. Langsung di kuburkan
 • D. Hanya di tayammumkan/diwudhukkan
 • E. Langsung dimasukkann dalam peti mayat
9. Dalam menshalati mayat, apabila mayatnya laki-laki, maka posisi imam yang benar adalah….
 • A. Lurus dengan ujung kaki si mayit
 • B. Lurus dengan lutut si mayit
 • C. Lurus dengan perut si mayit
 • D. Lurus dengan leher si mayit
 • E. Lurus dengan kepala si mayit
10. Perhatika ayat berikut ini!
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ
 Do’a tersebut menunjukkan bahwa….
 •  A.  Mayat yang dishalati seorang dan berjenis kelamin laki-laki
 •  B.  Mayat yang dishalati banyak dan semuanya berjenis kelamin laki-laki
 •  C.  Mayat yang dishalati seorang dan berjenis kelamin perempuan
 •  D.  Mayat yang dishalati banyak dan semuanya berjenis kelamin perempuan
 •  E.  Mayat yang dishalati banyak dan gabungan antara mayat laki-laki dan pereempuan
11. Perhatikan kalimat pertanyaan berikut ini!
1 مَاإسْمُكَ 4 وِمَاصَحِبُكَ
2 مَنْ رَبُّكَ 5 وَمَنْ نَبِيَّكَ
3 وَمَا دِيْنُكَ  
Kalimat pertanyaan di atas yang akan ditanyakan mailaikat dalam kubur adalah….
 • A. 1, 2 dan 3 
 • B. 2, 3 dan 4 
 • C. 3, 4 dan 5
 • D. 2, 3 dan 5
 • E. 1, 3 dan 5
12. Dalam menshalati mayat, apabila mayatnya perempuan, maka posisi imam yang benar adalah….
 • A. Lurus dengan ujung kaki si mayit
 • B. Lurus dengan lutut si mayit
 • C. Lurus dengan perut si mayit
 • D. Lurus dengan leher si mayit
 • E. Lurus dengan kepala si mayit
13. Perhatikan ayat berikut ini!
إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ
 Terjemahan ayat berikut adalah….
 •  A.  …Sesungguhnya mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri …
 •  B.  …Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri …
 •  C.  …Sesungguhnya Allah merahmati umat manusia…
 •  D.  …Sesungguhnya Allah akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri …
 •  E.  …Sesungguhnya nasib manusia tidak bisa di rubah sudah di tetapkan Allah
14. Pengertian jujur secara bahasa adalah ….
 • A. Tabligh 
 • B. Amanah 
 • C. Shidiq
 • D. Fatonah
 • E. Khoiriah
15. Pengertian jujur secara istilah adalah ….
 • A. Berbicara apa adanya kepada orang lain
 • B. Mengungkapkan yang diinginkan pada seseorang
 • C. Kesesuaian antara hati, lisan dan perbuatan
 • D. Perilaku yang ingin disampaikan
 • E. Semua jawaban salah
16. Q.S. al-Ahzāb/33 ayat 70 menegaskan bahwa Allah Swt. menyeru orang beriman untuk ….
 • A. Bertakwa dan berbuat kebaikan
 • B. bertakwa dan berkata benar
 • C. berkata benar dan rendah hati
 • D. beriman dan bertakwa
 • E. sabar dan tawakkal
17. Perhatikan hadis berikut ini!
قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرَّا
Hadits diatas memiliki arti bahwa….
 • A. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit.
 • B. Katakanlah yang benar walaupun itu sakit.
 • C. Katakanlah yang benar walaupun itu mustahil.
 • D. Katakanlah yang haq walaupun itu bathil.
 • E. Katakanlah yang haq walaupun itu tersembunyi
18. Jika seseorang telah berani menutupi sebuah kebenaran, maka ia akan mendapatkan balasan atas apa yang dikhianatinya. Hal ini sesuai dengan penjelasan pentingnya kejujuran dalam surat….
 • A. Q.S. Al Baqarah/2:160
 • B. Q.S. Al Baqarah/2:161
 • C. Q.S. Ali Imran/3:160
 • D. Q.S. Ali Imran/3:161
 • E. Q.S. Ali Imran/3:166
19. Dalam perkembangan sejarah, dari keempat kitab suci Allah swt isinya pernah disimpangkan oleh pemeluknya, sehingga telah hilang keaslian isi kitab tersebut, kecuali kitab suci Al-qur’an. Mengapa demikian?
 • A. Bahasa Al-Qur’an sulit dipahami
 • B. Al-Qur’an menggunakan bahasa yang tinggi
 • C. Bahasa Al-Qur’an sulit dipalsukan
 • D. Al-Qur’an merupakan kitab paling suci
 • E. Al-Qur’an langsung dijaga oleh Allah SWT
20. Nama-nama lain Al-Qur’an yang memiliki arti “ Al-Qur’an sebagai pembeda antara yang baik dan buruk” adalah…
 • A. Al-Huda 
 • B. Asy-Syifa 
 • C. Az-Zikir
 • D. Al-Furqon
 • E. Al-Kitab
21.  Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini!
 1.  Ketika berbicara selalu baik dan benar
 2.  Ketika beribadah selalu menampakan kepada pihak lain
 3.  Ketika mengisi infak dikotak tidak mau terlihat orang
 4.  Senang membantu teman yang tidak mampu membayar uang sekolah
 5.  Ketika terlambat masuk sekolah agar tidak di hukum, maka memberikan alasan bohong
Dari pernyataan berikut yang menunjukkan perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah SWT adalah…
 • A. 1, 2, dan 3 
 • B. 1, 4, dan 5 
 • C. 1, 3, dan 4
 • D. 2, 4, dan 5
 • E. 3, 4, dan 5
22. Sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pengurusan jenazah bagi korban COVID-19, maka apabila tenaga medis yang terpercaya mengatakan “apabila mayat tidak dikuburkan bersama dengan peti mayat bisa menularkan kepada orang lain”, maka simayat akan dikuburkan bersama dengan petinya dengan posisi simayat….
 • A. Terlentang
 • B. Mering ke sisi kiri
 • C. Miring ke sisi kanan
 • D. Tengkurap
 • E. posisinya dianggap tidak penting
23. Di bawah ini merepukan ketentuan-ketentuan dalam memandikan mayat, kecuali….
 •  A.  Memandikan mayat di tempat tertutup
 •  B.  Menyiapkan air bersih dan air kapur barus serta air daun bidara kalau ada
 •  C.  Membersihkan gigi dan mulut serta kepalanya
 •  D.  Membersihkan/mengeluarkan sisa kotoran dalam perutnya
 •  E.  Tidak boleh bercakap-cakap
24. Di bawah ini yang bukan merupakan syarat mayat bisa dishalati adalah….
 •  A.  Suci badan, tempat dan kain kafan si mayat
 •  B.  Si mayat telah dimandikan
 •  C. Si mayat telah di kafani
 •  D.  Jenazah sudah berada di dipan jamaah yang akan menshalati
 •  E.  Jumlah jamaah yang menshalatinya minimal tiga shaf
25. Alam kubur biasa juga disebut ….
 • A. alam barzakh 
 • B. padang mahsyar 
 • C. alam ghaib
 • D. alam maya
 • E. kuburan
26. Jumlah kain kafan yang digunakan untuk membungkus jenazah perempuan adalah….
 • A. 2 lembar 
 • B. 3 lembar 
 • C. 4 lembar
 • D. 5 lembar
 • E. 6 lembar
27. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1) Bapak 4) Mahram pihak laki-laki
2) Ibu  5) Perempuan
3) Kakek
Orang-orang yang disyariatkan untuk memandikan jenazah jika mayatnya seorang laki-laki adalah….
 • A. 1), 2), dan 3) 
 • B. 1), 3), dan 4) 
 • C. 2), 3), dan 4)
 • D. 2), 3), dan 5)
 • E. 3), 4), dan 5)
28. Bacaan shalat jenazah setelah takbir kedua adalah…
 • A. Surah Al Fatihah
 • B. Do’a untuk mayit
 • C. membaca surat pendek
 • D. Shalawat Nabi
 • E. Doa iftitah
29. Detik detik meninggalnya seseorang disebut…
 • A. nikmat kubur 
 • B. sakaratul ajal 
 • C. syukurul mauti
 • D. sahratul ahiroh
 • E. sakaratul maut
30. Pengurusan jenazah dalam ilmu fiqih disebut dengan…..
 • A. tajhizul kubur 
 • B. tajhizul mayyiti 
 • C. tarbiyatul mayyit
 • D. takbirul mayyit
 • E. tanbihul mayyit
31. Hukum Mengurus jenazah adalah…
 • A. fardhu ain 
 • B. fardhu kifayah 
 • C. sunnah muakkadah
 • D. mubah
 • E. wajib
32. Malaikat yang bertugas mencabut nyawa manusia adalah…. 
 • A. jibril 
 • B. mikail 
 • C. isrofil
 • D. izroil
 • E. munkr nakir
33. Hukum memandikan jenazah adalah…
 • A. fardhu kifayah 
 • B. sunnah 
 • C. makruh
 • D. fardhi ain
 • E. mubah
34. Tujuan dari takziyah adalah….
 • A. mengucapkan selamat jalan
 • B. mendoakan jenazah
 • C. bersilaturrahmi
 • D. menghormati keluarga yang ditinggal
 • E. mencari berkah
35. Di bawah ini yang paling berhak memandikan jenazah adalah… 
 • A. ahli warisnya 
 • B. tetangga 
 • C. pak modin
 • D. pengurus RT
 • E. pak ustad

Soal UTS PAI Kelas 11 (Esai)

II. Jawablah Pertanyaan dibawah ini dengan benar!

36.  Dalam surat yang disebut Fatir ayat 32 tentang langit…
37.  Orangutan yang bermanfaat dan seimbang disebut…
38.  Sebutkan tiga kelompok orang yang akan menerima Alquran…
39.  Tetangga yang sakit harus dikirim ke rumah sakit, karena tetangga kita harus…
40.  Apa tujuan dari Takziah dengan mengumpulkan sisa-sisa di rumah…
Catatan: Admin Sengaja tidak memunculkan gambar pada preview soal. Jadi jangan khawatir, Anda tidak perlu mencari gambar untuk materi soal ini karena sebenarnya sudah ada pada file soal.
Bagi Anda yang berminat mengunduh Soalnya, Silahkan klik link Download Soal dan Jawaban PTS/UTS PAI Kelas 11 SMA/MA Tahun Ajaran 2021/2022 pada halaman ke 3 postingan ini:


Catatan:  Admin telah mensetting pengaturan File Soal UTS PAI Kelas 11 ke mode Editor, Supaya Anda dapat langsung mengelola, menambahkan, mengedit materi Soalnya secara online di Google Document jika ingin mengubahnya terlebih dulu sebelum mengunduhnya. Namun Jika tidak, silahkan langsung saja download soalnya.

Akhir Kata

Demikianlah postingan seputar Soal PTS/UTS PAI Kelas 11 SMA/MA Pilihan Ganda & Esai beserta kunci jawaban Semester 1 (Ganjil/Gasal) Kurikulum 2013 (K13) Tahun Ajaran 2021/2022 yang dapat Andronezia Bagikan. Semoga bermanfaat.!!

Lihat Juga Soal & Jawaban UTS Kelas 11 Semester 1 Lainnya:

HALAMAN SELANJUTNYA:

Related posts